zwwf的全称及含义

英文含义

ZWWF的全称:Zamiejscowy Wydzial Wychowania Fizycznego (Polish: Nonresident Faculty of Physical Education) | 中文意思:───Zamiejscowy Wydzial Wychowania Fizycznego(波兰语:非居民体育教育学院)

中文含义

1、zwwf:───知网万方

2、zwwf:───抓娃娃妃

3、zwwf:───在WWF